Bơm dầu, mỡ tự động IHI Dual Line Lubricating System

[thuonghieu]IHI[/thuonghieu] [tinhtrang]Mới[/tinhtrang] [chitiet]Hệ thống bôi trơn kép được thiết kế cho các máy có quy mô lớn, làm việc trong điều kiện khắc nghiệt, khó tiếp cận bằng phương pháp thông thường và cần duy trì bôi trơn tốt.
Hai đường ống chính cấp mỡ / dầu bằng áp suất đến một khoảng cách tùy ý, và các đường ống phân nhánh từ các đường ống chính đến các vị trí thực hiện bôi trơn.
Hệ thống này được sử dụng để tự động hóa / bôi trơn tập trung trong các cơ sở nhà máy như dây chuyền cán, lò cao và nhà máy điện.
(Hệ thống áp dụng cho vị trí cần bôi trơn bằng mỡ hoặc dầu).Sử dụng hệ thống bôi trơn IHI mang lại những ưu điểm sau.

1. Tiết kiệm sức lao động cho công việc bôi trơn
2. Không cần dừng máy để bôi trơn
3. Phòng ngừa nguy hiểm
3. Ngăn ngừa rò rỉ trong quá trình bôi trơn
4. Điều chỉnh lượng bôi trơn đến mức thích hợp
5. Tiết kiệm điện năng
6. Ngăn chặn sự xâm nhập của vật liệu lạ vào dầu mỡ
6. Kéo dài tuổi thọ vòng bi, bạc, trục
Tiết kiệm nhân công / điện năng, tiết kiệm dầu mỡ, kéo dài tuổi thọ ổ trục, cải thiện tốc độ vận hành, v.v. do những ưu điểm trên mang lại sẽ giúp giảm giá trị hệ thống bôi trơn trong thời gian ngắn.


Oil inlets
(location)
Piping distance
(m)
Driving methodPiping methodOil path switching methodModelDispensing pressureDistribution valveController
200 to 1700140 to 230Electric
200V
400V
(rewinding
to support
different
voltage)
EndAutomatic switching
by solenoid selector
valve and pressure
control valve
EPA-25E
EPA-4E
EPA-45E
EPA-5E
Grease
・ 20.6 MPa(200 kg)
・ 9.8 MPa(100 kg)

Oil
9.8 MPa(100 kg)
VS type
VW type
FTS type
FGT type
100 to 1700100 to 230LoopAutomatic hydraulic
switching by
hydraulic selector
valve
EP-11L
EPA-25L
EPA-4L
EPA-45L
EPA-5L
Loop end
(short loop)
EP-11L-E
EPA-25L-E
EPA-4L-E
EPM-231
40 to 8050 to 100ManualManual switchingMP-11*
MP-12*
-
[/chitiet]

Bình luận

KHÁCH HÀNG NỔI BẬT