Phụ tùng cẩu IHI Crane spare parts

[thuonghieu]IHI[/thuonghieu] [tinhtrang]Mới, chính hãng[/tinhtrang] [chitiet]
Công ty JMUS Việt Nam là công ty thành viên của tập đoàn IHI.

Chúng tôi chuyên cung cấp các phụ tùng cho cần cẩu tàu biển thương hiệu IHI, cung cấp spare parts IHI Deck Cranes.

Phía dưới đây là một số phụ tùng của cẩu IHI.

Nếu Quý khách hàng có bất cứ câu hỏi và các yêu cầu kỹ thuật nào, xin vui lòng liên hệ ngay chúng tôi.

Chúng tôi luôn hân hạnh và sẵn sàng phục vụ mọi yêu cầu của Quý khách hàng:
FOR HYDRAULIC PARTS LIST, Dwg: C4-22253-A

FOR HYDRAULIC MOTOR AND PUMP

1. Dwg: C4-22253-A - Reduction Gear - Hoisting

REDUCTION GEAR FOR HOISTING

2. Dwg: C4-22253-A - Reduction Gear - Luffing

REDUCTION GEAR FOR LUFFING

3. Electric Motor - 155kw Cont (360kW 15%ED)

ELECTRIC MOTOR - DRIP PROOF Type F Class

4. 680-SS - Oil Cooler (Complete)

OIL COOLER COMLPETE 680-SS

5. 680-SS - Oil Cooler (Element)

OIL COOLER ELEMENT 680-SS

6. 6980215B

 

 

ELECTRIC MOTOR FOR OIL COOLER FAN

FOR 630C HYDRAULIC CYLINDER, Dwg: F3-9956-C

7. M1515

 

 

BRAKE CYLINDER COMPL FOR Hoist., 630C, F2-7671-B

FOR HC205C TYPE BRAKE CYLINDER, Dwg: F3-9471-D

8. 6966800

 

 

BRAKE CYLINDER Compl for Luff, HC205A, 6966800-B


9. M6420

 

 

WINDOW WIPER COMPLETE SET (MANUAL TYPE)

FOR SS40T-36, 34, 32MR JIB BLOCK

Dwg: C3-53101/2/3-D

10. M3732

 

 

JIB ANGLE POINTER

FOR SS40T ROPE SLACK ROLLER, Dwg: F3-11041-A

11. M2487-M

 

 

ROPE SLACK ROLLER ASSY

FOR SS40T ROPE GUIDE ROLLER, Dwg: F3-11042

12. M3800

 

 

GUIDE ROLLER ASSY

FOR WIRE ROPE. Dwg: F3-13490

13. Dwg: F4-13490 - Wire End Pin

WIRE END PIN

 

 

14. 9475381

 

 

KEY PLATE FOR WIRE END PIN

15. 9051640

 

 

BOLT FOR WIRE END PIN

16. Dwg: C3-53105-C - Cargo Block

 

 

 

CARGO BLOCK COMLETE

 

 

 

SS400200-360x1 - SLEWING RING

 

 

 

17. SS400200-360 - Slewing Ring

 

 

 

SLEWING RING

 

 

 

 

18. M48x340x75 - Slewing Ring Bolt

 

 

 

SLEWING RING BOLT - M48x350x75s

19. M52x250x70s - Crane Anchor Bolt

 

 

 

CRANE ANCHOR BOLT - M52x250x70s


20. M52x8t - Washer for Bolt

 

 

 

WASHER FOR BOLT - M52x8t


21. 6971509

 

 

 

 

 

GUIDE BOLT M52

 

 

 

 

22. 9420103

 

 

 

 

 

GREASE NIPPLE

 

 

23. 9420191

 

 

 

 

 

GREASE NIPPLE CAP

FOR SS400200-340x1 / SS400300-320x1

 

 

- SLEWING RING

 

 

 

 

24. SS400200-340/-320 - Slewing Ring

 

 

 

SLEWING RING

 

 

 

 

25. M45x315x70s - Slewing Ring Bolt

 

 

 

SLEWING RING BOLT - M45x315x70s


26. M52x250x70s - Crane Anchor Bolt

 

 

 

CRANE ANCHOR BOLT - M52x250x70s


27. M52x8t - Washer for Bolt

 

 

 

WASHER FOR BOLT - M52x8t


28. 9420103

 

 

 

 

 

GREASE NIPPLE

 

 

29. 9420191

 

 

 

 

 

GREASE NIPPLE CAP


FOR JIB BEARING PARTS

 

 

 

FOR REPLACING SLEWING RING

 

 

30. SS400200-360/-340/-320 - Jib Bearing Complete

JIB BEARING COMPLETE

 

 

 

31. 9033011

 

 

 

 

 

BOLT M30

 


 

 

32. 9311230

 

 

 

 

 

NUT (1), M30

 


 

 

33. 9312230

 

 

 

 

 

NUT (2), M30

 


 

 

SS400200-360x1 / SS400200-340x1 / SS400300-320x1

34. SS400200-360/-340/-320 - Slip Ring Complete

 

SLIP RING COMPLETE

 1.

5110417

 

 

 

HYDRAULIC MOTOR wo CONTROL HVLG-DSS for Hoisting

2.

5902600

 

 

 

CONTROL BLOCK DCLA-GMY FOR HOISTING 1

3.

5110411

 

 

 

HYDRAULIC MOTOR w/o Control, HVLG-SS, Hoisting

4.

5902500

 

 

 

CONTROL BLOCK DCLA-GMX FOR HOISTING 2

5.

5110427

 

 

 

HYDRAULIC MOTOR HVLP-DSS W/O CONTROL (LUFFING)

6.

5161121

 

 

 

CONTROL BLOCK for Luffing, Type: DC-LS-GM

7.

Type: MB350BP100S240 (New)

 

HYDRAULIC MOTOR W/O CONTROL (SLEWING)

8.

5161332

 

 

 

CONTROL BLOCK for Slewing, Type: DC-ND-GM

9.

6973505

 

 

 

HYDRAULIC PUMP, T6ED-057-042-1R00-B1-J224 Hoist

10.

6973506

 

 

 

HYD.PUMP FOR LUFF/SLEW T6ED-057-042-1L00-B1-J224

11. 6973505-OK

 

 

 

 

 

O-RINGS FOR IN/OUTLET FLANGE (T6ED)

12. 6973506-OK

 

 

 

 

 

O-RINGS FOR IN/OUTLET FLANGE (T6ED)

FOR 450-H-3 BAND BRAKE; Dwg: F3-10658-D

13. M2981

 

 

 

 

 

HOISTING BRAKE BAND UNIT

450-H-3

FOR 225-H  BAND BRAKE; Dwg: F3-10719-E

14. M1346

 

 

 

 

 

HOISTING BRAKE BAND UNIT 225-H
1.

M1877

 

 

 

 

SOLENOID CONTROL RELIEF VALVE FOR HOISTING

2.

M2374

 

 

 

 

SOLENOID CONTROL RELIEF VALVE FOR LUFF & SLEW

3.

6967007

 

 

 

 

OIL FILTER ELEMENT V100A 46um

4.

M1280

 

 

 

 

SPONGE FILTER 600 X 1200, #200

 

FOR 450-H-3 BAND BRAKE, Dwg: F3-10658-D

5.

M1360

 

 

 

 

LINING (1)

 

 

 

6.

M1368

 

 

 

 

LINING (2)

 

 

 

7.

M1245

 

 

 

 

HEX. NUT FOR BRAKE LINING M8

8.

M1246

 

 

 

 

CROSS HEAD SCREW FOR BRAKE LINING M8x25L 6pc/u

9.

M1242

 

 

 

 

CROSS HEAD SCREW FOR BRAKE LINING M8x30L 38pc/u


[/chitiet]

Bình luận

KHÁCH HÀNG NỔI BẬT